Donaties

De Schuttersvereniging OEV1 prijst zich gelukkig met een groot ledental, sponsors, en vrijwilligers die voor evenementen de zaal aankleden, tijdens de evenementen bardiensten, glazen ophalen en muntverkoop verzorgen en na de evenementen de zaal weer schoonmaken.

Echter steeds vaker krijgen wij geluiden vanuit de leden dat zij meer zouden willen doen voor de vereniging, en dan niet in de vorm van vrijwilligerswerk, echter in de vorm van een extra geldelijke privé donatie bovenop de contributie die standaard elk verenigingsjaar wordt geïncasseerd.

Uiteraard juicht het bestuur elke vorm van toegevoegde vrijwilligerswaarde t.b.v. Schuttersvereniging OEV1 toe, of dit nu in de vorm van vrijwilligerswerk is of in de vorm van de donatie van geld.

Mocht u besluiten tot het doen van een donatie, maakt u dan een bedrag over van uw keuze over naar Rabobankrekening NL26 RABO 0112 8810 09 t.n.v. Schuttersgenootschap OEV1. of via iDeal transactie zie onderstaande

Bedrag