Beste leden van OEV1, sponsoren, werklieden en belangstellenden,

Het is zover:
Zaterdag 19 oktober om 17.00 uur is de feestelijke opening van onze nieuwe bar!

De afgelopen jaren is er veel over gesproken maar uiteindelijk is na de kermis dan eindelijk gestart
met de verbouwing van de bar. Op de tekening zagen de plannen er al goed uit en we kunnen wel
zeggen dat het uiteindelijke resultaat prachtig is geworden.

Graag willen we jullie uitnodigen om op zaterdag 19 oktober, tussen 17.00 uur en 22.00 uur onder
het genot van een drankje en hapje de nieuwe bar te bewonderen en met elkaar te proosten op een
mooie “ Natte” toekomst.

Deze middag zal dr. Goo’s Masjien zorgen voor de muziek.
Hopelijk mogen we jullie begroeten.

Hartelijke groet,
Bestuur OEV1