Aanmelden als lid

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging, 2 maanden voor afloop van het verenigingsjaar, machtiging aan OEV1 om met ingang van 01-06 het onderstaande bedrag jaarlijks af te schrijven.Leden vanaf 18 jaar €25,00, jeugdleden tot 18 jaar €5,00 en leden vanaf 65 jaar €10,00* (peildatum is 1 juni)

IBAN:*
Op naam van:*
Naam/namen leden geboortedatum:*
Totaalbedrag:*
E-mail:*
Adres:*
Telefoonnummer:
Type the characters you see here