Lid worden

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging, 2 maanden voor afloop van het verenigingsjaar, machtiging aan OEV1 om met ingang van 01-06 het onderstaande bedrag jaarlijks af te schrijven.Leden vanaf 18 jaar €25,00, jeugdleden tot 18 jaar €5,00 en leden vanaf 65 jaar €10,00* (peildatum is 1 juni)

Aanmelden als Lid