Sponsoren

Sponsoring is een middel om Schuttersvereniging OEV1 te helpen bij het realiseren van hun doelstellingen. Sponsoring hoeft niet altijd direct in geld te zijn.

Wat kan een sponsor aanbieden?
• Financiële prestaties (bijdrage in de vorm van geld)
• Garant staan (sponsor betaalt alleen als er tekorten zijn voor een bepaald project)
• Materiaalsponsoring (sponsor levert materiaal, al dan niet in bruikleen om iets te realiseren)
• Beschikbaar stellen van diensten (sponsoring in dienstverlening)

Evenementensponsoring
Tijdens een jubileumfeest maar ook tijdens de normale, binnen de APV mogelijke evenementen die door OEV1 worden georganiseerd, bestaat ook de mogelijkheid specifiek zo’n evenement te sponsoren.

Zie voor het gehele OEV1 sponsorbeleid de volgende link: 

Voor meer vragen omtrent sponsoring neem contact op met: secretariaat@oev1.nl

 

 

 

Onze huidige sponsoren: